Płatności

Opłaty za przedszkole:
     Rodzice zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za świadczenia przedszkola. Opłaty uzależnione są od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole realizuje nieodpłatnie 5 godzinną podstawę programową i umożliwia odpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie. Za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu realizowaną poza podstawą programową zapłacimy 1 zł. Wysokość tej opłaty zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu i ilości zadeklarowanych godzin pobytu dziecka.
     Miesięczna opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie będzie wynosiła, np. przy 9-cio godzinnym pobycie:

                            luty– 80 zł
                          
                            marzec- 88 zł
                           

      Rodzic ponosi rzeczywiste koszty wyżywienia dziecka, które podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 5,60 zł
- Śniadanie          1,68 zł
- Obiad                2,80 zł
- Podwieczorek    1,12 zł
Przykładowo w m-cu wrześniu:
Za 22 dni pobytu dziecka i 3 posiłki dziennie zapłacimy:
88 zł + (22 x 5,60 zł = 123,20 zł) = 211,20 zł

Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z góry, w terminie:
do 15 dnia każdego miesiąca

Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia, przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości.


Wpłaty należności należy dokonywać w kasie przedszkola bądź na rachunek bankowy:
- Koszty za świadczenia przekraczające pięć godzin dziennie:
 nr konta: 09 1440 1026 0000 0000 1252 7508
- Koszty za żywienie
 nr konta: 37 1440 1026 0000 0000 1252 7489

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat, a wcześniej kontakt z Panią intendentką w celu zweryfikowania kwoty, którą mają Państwo do zapłacenia. Dziekujemy. 

Aktualizacja z dnia 2015-02-16