Druki do pobraniaDruki do pobrania

Rekrutacja na rok 2018/2019


oświadczenie zał.1- WIELODZIETNOŚĆ 
oświadczenie zał. 2- SAMOTNE WYCHOWYWANIE 
oświadczenie zał. 3- OBWÓD SZKOŁY
oświadczenie zał. 4- ZATRUDNIENIE RODZICÓW 
oświadczenie zał. 5- RODZEŃDSTWO 
ośwaidczenie zał. 6- CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
oświadczenie zał.7- ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO
oświadczenie zał.8- POŁOŻENIE PLACÓWKI 

Rekrutacja 2017/2018

Zaproszenie na zajęcia adaptacyjno - informacyjne
oświadczenie 8 - położenie placówki

oświadczenie 6 - czas pobytu 
oświadczenie 5 - rodzeństwo
oświadczenie 4 - zatrudnienie rodziców
oświadczenie 3 - obwód szkoły
oświadczenie 2 - samotne wychowywanie
oświadczenie 1 - wielodzietnośc
Wniosek o przyjęcie do przedszkola - rekrutacja uzupełniająca
Oświadczenie o położeniu placówki
Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego
Oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej
Oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci
Oświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zasady rekrutacji I - marzec 2018

rekrutacja 2018
Statut Przedszkola Nr 51 w Gdyni 

rok 2016/2017 

Zaproszenie za zajęcia adaptacyjno - informacyjne 
GAZETKA kwiecień 2017
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkol i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2017/2018
Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
Oświadczenie o rodzeństwie
Oświadczenie o położeniu placówki
Oświadczenie rodzica o rozliczaniu podatku dochodowego
Oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej
Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 Aneks do Statutu 1-09-2014 z dnia 1.09.2014
 Aneks do Statutu 2-11-2014 z dnia 3.11.2014
 Aneks do Statutu 3-01-2015 z dnia 2.01.2015
 Aneks do Statutu 4-09-2015 z dnia 1.09.2015
 Aneks do Statutu 5-09-2016 z dnia 1.09.2016 

rok 2015/2016

rok szkolny 2014/2015