Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Oferta edukacyjna — przedszkole51.edu.pl

Oferta edukacyjna

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż."  Janusz Korczak

     W naszym przedszkolu praca dydaktyczno - wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową.

    W organizacji procesu edukacyjnego preferujemy metody twórcze, pomagające dziecku działać z jego wrodzonym potencjałem. Poznajemy potrzeby, aspiracje edukacyjne dzieci - diagnozujemy ich osiągnięcia rozwojowe przy pomocy specjalistów i metod obserwacyjnych.

Cele i zadania:

- zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

- ogranizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

- wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

- tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata, na różnych płaszczyznach jego działalności

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej; wyobraźni; ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć);

- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym;

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą;

- rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).

- rozwiajnie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.

- wspomaganie rodziny w wychowaniu "optymistycznego" dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Aktualizacja z dnia: 2013-09-14