O nas

    Nasze przedszkole usytuowane jest w centrum Gdyni. Otoczone jest dużym zielonym ogrodem, umożliwiającym swobodną aktywność ruchową dzieci. Przedszkole posiada cztery przestronne, słoneczne sale dydaktyczne i salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy. Zapewniamy domowe obiady przygotowywane na miejscu.
   Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Oferujemy dzieciom życzliwość i przychylność wszystkich pracowników oraz przyjazną atmosferę.
   Najważniejszym etapem w rozwoju dziecka jest wiek przedszkolny. Dokonuje ono wtedy największych postępów rozwojowych, które warunkują jego przyszłe możliwości. Mając tego świadomość w naszej pracy koncentrujemy się na indywidualnym rozwoju i potrzebach dziecka, uwzględniając jego aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Celem naszych działań jest dążenie do ukształtowania u dzieci wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiających odniesienie sukcesu w dalszych etapach edukacji; jak również ukształtowanie wrażliwości, życzliwości, opiekuńczości oraz tolerancji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Pracując z dziećmi wspieramy również ich twórczą aktywność i kreatywność, zachęcając dzieci do poszukiwania, odkrywania i poznawania otaczającego świata przyrodniczego, społecznego i kulturalnego oraz do aktywnego podejmowania różnorakich działań. Dbamy o to, by każde dziecko rozwijało swoją niepowtarzalną osobowość, by poznawało swoje możliwości, zdolności i ograniczenia, dzięki czemu miało silne poczucie swojej wartości i tym samym dobrze radziło sobie z trudnościami.
   Rodzicom oferujemy wnikliwą informację o rozwoju dziecka, pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości dziecka i ich rozwijaniu.
   Naszym dzieciom zapewniamy dobrą zabawę, a rodzicom poczucie spokoju, że ich pociechy wspaniale spędzają czas otoczone ciepłą, przyjazną, domową atmosferą.